Per 1 mei 2016 werd de wet Derugulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) ingevoerd, de vervanger van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Doel van die wet was het voorkomen van schijnzelfstandigheid van zzp’ers.

Nadat in het najaar van 2016 veel onduidelijkheden over de wet DBA ontstonden, besloot staatssecretaris Wiebes in november van dat jaar dat de Belastingdienst tot 1 januari 2018 niet gaat controleren of er bij inhuur van zzp’ers sprake is van een dienstverband. Die termijn heeft hij onlangs verlengd tot 1 juli 2018. Goedwillende opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot die tijd geen boetes of naheffingen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Naar aanleiding van de onrust is onderzocht of de arbeidswetgeving herijkt kon worden. De resultaten van dit ambtelijk onderzoek zijn inmiddels bekend, zo meldt MKB-Nederland, en worden meegenomen in het formatieproces.

Voor FKB-leden is een voorbeeld van een modelovereenkomst beschikbaar, opgemaakt door Peter Knijn t.b.v. zijn eigen vereniging..