Verzekeraars weerhouden de consument de uitvaart uit te laten voeren door een zelfstandige uitvaartondernemer

ROTTERDAM, 20171103 -- Onafhankelijke uitvaartondernemers zijn absoluut niet te spreken over de voorlichting van de consument vanuit uitvaartverzekeraars. Uit onderzoek uitgevoerd door Uitvaartverzekeringen.net onder 44 zelfstandige uitvaartondernemers ontstaat het beeld van uitvaartverzekeraars die er alles aan doen om de consument er van te weerhouden de uitvaart te laten uitvoeren door een onafhankelijke uitvaartondernemer.

Slechte voorlichting door uitvaartverzekeraars

Bijna 60% van de ondervraagde uitvaartondernemers is van mening dat de consument niet goed wordt voorgelicht over de uitvaartverzekering tijdens de aankoop. Graag sluiten uitvaartverzekeraars naturaverzekeringen af, waarbij de uitvaart door een aan de verzekeraar gelieerde uitvaartonderneming wordt verzorgd. In plaats van een uitkering in natura kan vaak ook worden gekozen voor een uitkering, in te zetten bij een onafhankelijke uitvaartondernemer naar keuze. Uit reacties van uitvaartondernemers blijkt dat verzekeraars liever verzwijgen dat de consument met een naturaverzekering niet verplicht is de uitvaart te laten verzorgen door de verzekeraar:

“Bij verzekeringsmaatschappijen met naturaverzekeringen wordt de indruk gewekt dat men verplicht is om met een bepaalde onderneming in zee te gaan. Als duidelijk wordt dat de nabestaanden hier niet voor gekozen hebben, wordt dit op een vervelende manier gecommuniceerd. Veel consumenten gaan niet op zoek of laten zich niet informeren omdat ze automatisch er van uitgaan dat de uitvaart door de verzekeraar moet worden geregeld.”

Onduidelijkheid over kosten

Ook over de prijsopbouw van de uitvaart wordt door de uitvaartverzekeraar niet helder gecommuniceerd volgens de onafhankelijke uitvaartondernemer. De consument is er volgens ruim 80% van de onafhankelijke uitvaartondernemers niet van op de hoogte dat naast een uitkering in natura (een door de verzekeraar verzorgde uitvaart) ook kan worden gekozen voor een vrij te besteden financiële uitkering. Het bedrag dat wordt uitgekeerd ligt in veel gevallen flink lager dan de officiële prijs van de door de verzekeraar verzorgde uitvaart.

De lagere financiële uitkering schrikt veel consumenten af te kiezen voor een onafhankelijke uitvaartondernemer. Verzekeraars doen echter ook weinig hun best om de consument voor te lichten over de prijsopbouw van de door hen uitgevoerde uitvaarten, zo is 70% van de onafhankelijke uitvaartondernemers van mening. Veel onafhankelijke uitvaartondernemers geven echter aan voor een lager bedrag eenzelfde uitvaart te kunnen verzorgen als de uitvaartverzekeraar.

“Verkeerde voorlichting en misleiding. Beweringen die niet kloppen dat als ze voor een andere ondernemer kiezen ze dan duurder uit zijn wat absoluut niet waar is.”

Bron: Uitvaartverzekeringen.net , Persbericht Nieuwsbank, 3-11-2017, Sjaak.