Op dinsdag 17 april 2018 hebben de werkgeverspartijen samen met de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor de uitvaartbranche.
Na een intensieve periode van overleg is er een looptijd van twee jaar overeengekomen. Na de goedkeuring zal de nieuwe cao gaan gelden tot 1 januari 2020 meld het persbericht: ‘Er is een loonsverhoging overeengekomen van 4,4% structureel (2,2% per 1 mei 2018 en 2,2% per 1 januari 2019) alsmede een eenmalige uitkering van 0,75% (juni 2018). Overige belangrijke afspraken betreffen duurzame inzetbaarheid, aanpassing regels voor roosters en werktijden, alsmede het creëren van extra banen voor mensen met een beperking.’
Verwacht wordt dat de ledenraadplegingen eind april zullen zijn afgerond waarna de nu overeengekomen afspraken officieel in werking kunnen treden