Algemeen

Pokémon Go is een ware hype geworden onder zowel jongeren als volwassenen. Niets mis mee, maar soms zorgt het spel
voor overlast omdat mensen het spel spelen op plekken waar het eigenlijk niet gepast is. Verschillende begraafplaatsen in
Nederland ervaren overlast van het spel. De makers van het spel hebben een mogelijkheid op hun website staan om een
locatie aan te melden waar de ‘gezochte beestjes’ niet geplaatst moeten worden.
Op de website van Nianticlabs staat een formulier dat ingevuld kan worden zodat bijvoorbeeld begraafplaatsen kunnen
aangeven dat het spel op hun terrein niet gepast is.

Het is niet iets waar men graag over nadenkt: de eigen uitvaart. Toch heeft de helft van de Nederlanders (52%) wel wensen voor zijn of haar afscheid, maar spreekt deze niet uit of legt deze niet vast. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van coöperatie DELA.

Uitvaartwensen worden met name mondeling uitgesproken (21%). Slechts één op de zes Nederlanders (15%) kiest ervoor om de wensen vast te leggen in een (niet) officieel document. Het gevolg van het niet uitspreken of niet goed opschrijven van wensen, is dat zaken mogelijk niet naar wens van de overleden dierbare geregeld worden in het geval iemand overlijdt:
• nabestaanden moeten in een korte en verdrietige periode keuzes maken niet wetende wat de overledene precies zou hebben gewild.
• nabestaanden kunnen met onverwachte kosten worden geconfronteerd als er niets is geregeld.

In de winter van 2015 op 2016 zijn tot nu toe minder mensen overleden dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral onder 80-plussers was de sterfte lager. Dat meldt het CBS.
Vanaf de eerste week van december 2015 tot en met de tweede week van februari van 2016 zijn 32,5 duizend personen overleden. Dat zijn 2,5 duizend sterfgevallen minder dan in hetzelfde tijdvak in 2014 op 2015. Toen heerste er een 21 weken durende griepgolf, de langste sinds de start van de registratie van RIVM in 1970. Ook nu is er sprake van een griepepidemie die qua intensiteit niet veel onderdoet voor die van winter 2014/2015.

Facebook groeit uit tot de grootste digitale begraafplaats ter wereld. Over ruim 80 jaar zal het aantal doden op Facebook groter zijn dan het aantal levende gebruikers.

Het sociale netwerk heeft op dit moment wereldwijd ongeveer 1,5 miljard gebruikers.
De statisticus Hachem Sadikke van de universiteit van Massachusetts deed deze opvallende uitspraak, zo meldt Sky News. Hij baseert zijn uitspraak op het feit dat het aantal nieuwe gebruikers stagneert. Daarnaast verwijdert Facebook de profielen van overleden gebruikers niet automatisch.

Alleen dit jaar gaan al bijna een miljoen Facebookgebruikers dood. In 2010 waren dat er nog 385 duizend. Alleen als nabestaanden het wachtwoord van de overledene hebben, kunnen ze diens status verwijderen. Maar veel Facebookgebruikers delen hun wachtwoorden niet met hun familieleden of partner.
Facebook heeft inmiddels wel het beleid veranderd. Facebookgebruikers kunnen toestemming geven dat, als zij overlijden, een nabestaande de pagina mag veranderen in een herdenkingspagina.

Bron: Persbericht, 7-3-2016, Sjaak.

Zeven op de tien Nederlanders verzekeren zich voor de kosten die daarmee samenhangen. Waarom?
Vijf redenen om geen uitvaartverzekering te nemen.

1. JE HEBT SPAARGELD
Het idee van verzekeren is dat je je indekt tegen onverwachte kosten die je zelf niet kunt opbrengen. Heb je genoeg spaargeld om je eigen uitvaart te bekostigen, dan is het dus niet nodig om ook nog een verzekering af te sluiten. Bovendien hebben je nabestaanden waarschijnlijk meer te besteden als je zelf spaart. Overlijd je op jonge leeftijd, dan keert een verzekering uiteraard wel meer uit. De kans daarop is niet zo groot, in elk gevalvele malen kleiner dan de kans dat je onnodig veel premie betaalt voor een dure uitvaartverzekering.
Een nadeel van zelf sparen is de lage rente van dit moment. Je kunt ook kiezen voor een uitvaartdeposito met een gunstigere rente. Je stort dan - eenmalig of periodiek - een bedrag. Bij overlijden wordt de uitvaart betaald van het ingelegde bedrag plus de rente. Zo’n uitvaartdeposito kent ook nadelen. Blijft er na de uitvaart geld over uit het deposito, dan keert niet iedere verzekeraar het surplus uit aan de nabestaanden. Ook valt een uitvaartdeposito niet onder het depositogarantiestelsel, dat garandeert dat je tot 100.000 euro terugkrijgt als een bank failliet gaat.