Algemeen

NOORDWIJKERHOUT - Vanwege het 100-jarig bestaan is vanaf woensdag 20 april een mini-tentoonstelling te zien van begrafenisvereniging St. Barbara Noordwijkerhout.
Het ontstaan van een tweede Rooms-Katholieke parochie, de St. Jozefparochie, was in 1916 voor de Volksbond het moment om St. Barbara op te richten. In 2016 is dit honderd jaar geleden. De nieuwe vereniging deed haar werk de eerste jaren met name in de St. Jozefparochie.

De tentoonstelling is tot en met 22 juni te bezoeken in de Zeestroom aan de Hoogstraat 58a.
Het is opgezet door de stichting NoVaTo (Noordwijkerhout Van Toen).

Deze dag, woensdag 20 april, komt tevens de nieuwe NoVaTo-bode uit, over hetzelfde onderwerp. Tot op heden zijn er maar heel weinig foto’s bekend van de activiteiten of vrijwilligers van de vereniging. Wie in het bezit is van foto’s, wordt gevraagd contact op te nemen.

In de ledenvergadering is uitgebreid toelichting gegeven op de wijzigingen in de grondslagen voor het actuarieel rapport.

Wij bespraken de noodzaak om nog dieper in te kunnen gaan op het maken van het actuarieel rapport, de grondslagen, de wijze van aanlevering, de toelichting bij het rapport, en de adviezen.

Daartoe hebben wij workshops gepland. Deze zullen worden gegeven door de heer Jan Voois AAG.

Het is noodzaak dat bij iedere vereniging minimaal één, maar aan te bevelen is meer dan één, bestuurder enig uitgebreider inzicht heeft in deze materie.

Jongeren die een dierbare verliezen, hebben vaak moeite met het omgaan met hun emoties. Vooral pubers hebben hier moeite mee. Bijna één op de zes jongeren zegt dat het meemaken van een overlijden invloed heeft gehad op zijn of haar schoolprestaties. Dit blijkt uit onderzoek van Monuta onder jongeren van 12 tot en met 19 jaar.

Door de uitvaart worden de nabestaanden met de rauwe werkelijkheid van het sterven van één uit hun midden geconfronteerd. De overledene moet immers volgens de Wet op de Lijkbezorging binnen een vastgestelde termijn, gelukkig heeft men tegenwoordig meer tijd, naar zijn laatste bestemming, begraafplaats of crematorium, worden gebracht.

Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw nam men afscheid van de overledene met rituelen omdat het eenmaal zo hoorde. Bijvoorbeeld: een uitvaart was een uitvaart met liefst een stoet van vele volgauto’s achter de rouwwagen, de wagen waarmee de overledene vervoerd werd, en droeg men zwarte kledij.

Gemeenten draaien steeds vaker op voor de kosten van een begrafenis of crematie. Zij zijn verplicht een uitvaart te betalen als de overledene geen geld heeft en de familie niet kan of wil betalen.

Wanneer iemand overlijdt, moet hij binnen 6 dagen worden begraven of gecremeerd. In zo’n 70% van de gevallen heeft de overledene hiervoor een uitvaartverzekering. Zo niet, dan wordt de uitvaart meestal betaald uit de nalatenschap of springen familieleden bij.