In de bijeenkomst met de buur-verenigingen vertelde de begrafenisvereniging Hardenberg en Omstreken dat zij voor hun overleden leden een tijdelijk grafmonument plaatsen. De vereniging stuurt aan de nabestaanden een condoleancebrief. Aan het eind van deze brief is een tekst toegevoegd die de mensen uitleg geeft over het “Tijdelijk Grafmonument”. Wij ontvingen van Gerrit Wolbink deze informatie ook voor de nieuwsbrief, met dank!!

Wat was voor onze vereniging aanleiding om dit te gaan doen: Onze vereniging probeert zich in onze gemeenschap te profileren als een betrokken vereniging. Betrokken met name naar onze leden toe. Wij sturen 3 x per jaar een brief naar al onze leden: in januari de nieuwe lidmaatschapskaart; in maart de uitnodiging voor de ledenvergadering en in september een nieuwsbrief.

Om ons positief te profileren brengen wij op graf een tijdelijk grafmonument aan. Wij brengen de familie hiervan op de hoogte d.m.v. van de condoleance brief die wij daags na de uitvaart versturen. Wij ontvangen voor deze service heel veel positieve reacties; niet alleen van de familie.

Gedenkmonument Zoals reeds eerder is aangegeven zullen er de komende periode allerlei zaken op u af komen die geregeld dienen te worden. Veel van deze zaken hebben een administratief karakter. Maar er zijn ook zaken bij die u nog meer moeite zullen kosten, omdat ze wellicht een emotioneel karakter hebben.

Een voorbeeld daarvan is het uitzoeken van een gedenkmonument. Wij kunnen ons voorstellen dat u daar een heel persoonlijke vorm aan wilt geven. Wij zijn ons er terdege van bewust dat het vormgeven van zo’n monument een éénmalige keuze is; het is belangrijk dat u zich ook hierin op een zorgvuldige en gepaste wijze laat adviseren.

Natuurlijk bent u vrij in het kiezen van een steenhouwer; toch willen wij u de informatie van onderstaande steenhouwerijen niet onthouden. Beide bedrijven zijn volledig op de hoogte van de mogelijkheden en bepalingen op de verschillende begraafplaatsen in deze regio.

Steenhouwerij Woertman te Tubbergen, contactpersoon de heer H. Oude Hergelink telefoon 0546 621839. Steenhouwerij Cuperus te Hardenberg, contactpersoon de heer F.S.J. Bruinsma tel 0523 266200. Brochures van beide bedrijven kunt u bij ons of bij het bedrijf opvragen. Ons advies is laat u uitvoerig informeren.

Mocht u praktische hulp willen hebben bij het verzorgen van de administratieve, financiële en sociale zaken dan kunt u contact opnemen met Jos Horstink, hij is financieel raadgever en te bereiken op telefoon 06 510 547 40.

Tot slot. Wij zijn ons ervan bewust dat in een tijd van rouwverwerking het moeilijk is om het juiste moment te kiezen waarin wij u deze (zakelijke) informatie moeten doorgeven.

Vindt u dat deze informatie op dit moment voor u nog niet bespreekbaar is, dan kunt u deze stukken toevoegen aan het condoleance register en er later op terugkomen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerde en wensen u veel sterkte toe.

Namens de Begrafenis Vereniging Hardenberg en omstreken G. Kamphuis, voorzitter

Dit tijdelijke grafmonument is door de vereniging op het graf geplaatst; zonder verplichtingen aan de eerder genoemde steenhouwerijen.