Algemeen

Steeds meer Duitse gezinnen kunnen zich de begrafenis van een familielid niet permitteren. Daarom moet de gemeente steeds vaker bijspringen en de kosten op zich nemen.

In 2012 was dat het geval in 22.636 gevallen. Dat is een stijging van bijna 8700 gevallen ten opzichte van 2006, meldt Bild

Volgens de vereniging van Duitse gemeentes DStGB bereikt het percentage “sociale begrafenissen” in sommige plaatsen bijna 10 procent. Daar horen in elk geval een eenvoudige doodskist en simpele bloemen bij. Of het graf ook gemarkeerd wordt met een grafsteen of een houten kruis, hangt af van de gemeente. In Berlijn moeten “arme doden” het doen met een klein plastic naambordje.

RTL Nieuws / ANP

In 2013 was het percentage crematies in Nederland 61,0. Ten opzichte van 2012 is dat een stijging van 0,8% (in 2012: 59,2%). Voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat het aantal overledenen vorig jaar steeg tot 141.100. Hiervan werden 86.018 mensen gecremeerd.

DENEKAMP - De Denekampse begrafenisvereniging St. Barbara houdt op te bestaan. Alle 800 leden ‘verhuizen’ naar uitvaartverzekering Twenthe in Enschede.
Het bestuur van St. Barbara heeft tot opheffing van de vereniging besloten omdat ze geen nieuwe bestuursleden kon werven, ondanks diverse pogingen daartoe.
Om de overgang goed te laten verlopen blijft het huidige bestuur nog aan tot het einde van het jaar. Op 1 januari 2015 wordt de begrafenisvereniging dan opgeheven.

Na enkele jaren van moeizaam proberen om voldoende bestuurders te vinden en te motiveren, en te proberen de vereniging in stand te houden heeft men toch moeten kiezen het pad op te gaan de vereniging op te heffen. Er is gezocht naar mogelijkheden om in stand te houden, maar uiteindelijk heeft men toch de keuze aan de leden voorgelegd tot opheffing van de vereniging te besluiten en gebruik te gaan maken van een goede regeling met verzekeraar Twenthe.

Bron: Tubantia, 18-08-2014, Sjaak

De klacht in deze zaak is binnen gekomen naar aanleiding van onprofessioneel gedrag van een medewerker van een uitvaartcentrum. De opbaarruimte was volgens de klager niet schoon, daarnaast kon de familie geen gebruik maken van het toilet en de verzorgingsruimte. De familie heeft verder ook klachten over de hoogte van de factuur. De ombudsman stelt de klagende partij in het gelijk. 

Op de grotendeels verzadigde markt van uitvaartpolissen is de kans op misbruik groot, waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in de tv uitzending van TROS Radar op 15 september 2014. Er komen een aantal consumenten aan het woord die zeggen benadeeld te zijn door het bedrijf Thanatos Uitvaartdiensten uit Nijmegen. Zij zouden telefonisch benaderd zijn, waarna zonder overleg een uitvaartakte met daarin vastgelegd de uitvaartwensen opgemaakt zou zijn à € 187,50 per stuk.