FKB

Nadat vorig jaar vanuit Oisterwijk, het huis van oud-secretaris Sjef van de Wiel, maar liefst 8 verhuisdozen vol met oude correspondentie en anderszins van de FKB verhuisden naar het kantoor van onze voorzitter Sjaak den Hollander rees de vraag “wat te doen met alles dat in die dozen zit?”. In een gesprek met historicus dr. Wim Cappers kwam direct als reactie “niets weggooien!”. En uiteindelijk leidde dit tot een afspraak in Illikhoven waar een hele dag werd besteed aan het doorspitten van alle materialen. Een klein deel kon weggegooid worden, maar het overgrote deel had historische waarde. Voorlopig maar even stallen bij de vereniging “Samenwerking” waar nog wel wat archiefruimte over was. Daarna is Wim Cappers gaan zoeken naar mogelijkheden om het archief veilig te stellen voor het nageslacht. Het Landelijk Documentatiecentrum gevestigd in de Radboud Universiteit in Nijmegen wilde het archief wel hebben, en door Wim Cappers werd Sjaak met hen in contact gebracht. Dit contact leidde tot de afspraak dat zij het archief zouden overnemen met de restrictie dat wij er altijd toegang toe hebben. Uiteindelijk heeft Sjaak enkele weken geleden zijn auto volgeladen en de archieven overgedragen aan de Universiteit in Nijmegen.

De FKB?
FKB staat voor Federatie Katholieke Begrafenisinstellingen zonder winstoogmerk en is een moderne federatie met 68 aangesloten verenigingen verspreid over het hele land.

Deze federatie strijdt al bijna zestig jaar voor de belangen van de verenigingen.

In de bijeenkomst met de buur-verenigingen vertelde de begrafenisvereniging Hardenberg en Omstreken dat zij voor hun overleden leden een tijdelijk grafmonument plaatsen. De vereniging stuurt aan de nabestaanden een condoleancebrief. Aan het eind van deze brief is een tekst toegevoegd die de mensen uitleg geeft over het “Tijdelijk Grafmonument”. Wij ontvingen van Gerrit Wolbink deze informatie ook voor de nieuwsbrief, met dank!!

Waarom is men lid van een vereniging? Van oudsher werden de nabestaanden geholpen door de buren en door de voor hen op dat moment bestaande gemeenschap met zijn parochiële instellingen.

Vanuit een grote betrokkenheid heeft deze vorm van vrijwilligheid zich later verder gemanifesteerd en ontwikkeld tot het ontstaan van plaatselijk georganiseerde uitvaartverenigingen.

“Vanuit de verenigingen is er steeds meer vraag naar een volledige dekking van de uitvaartkosten. Ook al is het geld voor de meeste mensen wel op te brengen, ze vinden het negatief klinken als nabestaanden moeten bijbetalen.” Sjaak den Hollander is voorzitter van de koepel FKB en vanaf 1990 als vrijwilliger betrokken bij de uitvaartvereniging “ABC Samenwerking” in het Limburgse Brunssum. De FKB - de oorspronkelijke naam Federatie van Katholieke Begrafenisinstellingen wordt niet meer gebruikt omdat ook andere gezindten welkom zijn - vertegenwoordigt 69 uitvaartverenigingen met 175.000 leden in het hele land en is aangesloten bij de landelijke brancheorganisatie Nardus.