Algemeen

26 mei t/m 3 juni 2018

Dit jaar wordt voor de vijfde maal de Week van de Begraafplaats georganiseerd met als thema “Tussen Kunst & Kist”. Sinds de Week in 2014 voor de eerste maal werd georganiseerd, heeft deze jaarlijkse manifestatie een vaste plek veroverd op de culturele agenda van Nederland.
Tijdens de Week van de Begraafplaats staat kunst op begraafplaatsen centraal. Kunst kent vele uitingen, zoals muziek, dans, theater, literatuur, architectuur en beeldende kunst. Al deze kunstvormen komen aan bod tijdens de Week
2018.

Op dinsdag 17 april 2018 hebben de werkgeverspartijen samen met de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor de uitvaartbranche.
Na een intensieve periode van overleg is er een looptijd van twee jaar overeengekomen. Na de goedkeuring zal de nieuwe cao gaan gelden tot 1 januari 2020 meld het persbericht: ‘Er is een loonsverhoging overeengekomen van 4,4% structureel (2,2% per 1 mei 2018 en 2,2% per 1 januari 2019) alsmede een eenmalige uitkering van 0,75% (juni 2018). Overige belangrijke afspraken betreffen duurzame inzetbaarheid, aanpassing regels voor roosters en werktijden, alsmede het creëren van extra banen voor mensen met een beperking.’
Verwacht wordt dat de ledenraadplegingen eind april zullen zijn afgerond waarna de nu overeengekomen afspraken officieel in werking kunnen treden

Veel nabestaanden nemen zo veel mogelijk zelf de regie in handen bij het samenstellen van de uitvaart. De tijd van de standaard kist, liederen of gezangen in de kerk of het kopje koffie met cake is voorbij.

Een uitvaart in Nederland wordt persoonlijker. De laatste jaren worden gekenmerkt door een overgang naar een uitvaart die past bij de overledene en de nabestaanden. Niet voor niets willen uitvaartorganisaties in hun uitingen benadrukken hoe ‘persoonlijk’ ze zijn.

Bij de wettelijke verdeling van erfrecht krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis. De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is gemaakt. Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels die bepalen dat erfenissen en schenkingen niet meer automatisch in de gemeenschap van goederen vallen

Erfenis bij huwelijk voor 1 januari 2018
Bent u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangegaan voor 1 januari 2018? Dan valt een erfenis of een schenking automatisch in de gemeenschap van goederen. Door de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner alle goederen van de nalatenschap. Pas als hij of zij overlijdt, erven de kinderen. Soms zijn dit kinderen uit een eerder huwelijk. Hierdoor kunnen goederen via de stiefouder bij de stieffamilie terechtkomen.

Verzekeraars weerhouden de consument de uitvaart uit te laten voeren door een zelfstandige uitvaartondernemer

ROTTERDAM, 20171103 -- Onafhankelijke uitvaartondernemers zijn absoluut niet te spreken over de voorlichting van de consument vanuit uitvaartverzekeraars. Uit onderzoek uitgevoerd door Uitvaartverzekeringen.net onder 44 zelfstandige uitvaartondernemers ontstaat het beeld van uitvaartverzekeraars die er alles aan doen om de consument er van te weerhouden de uitvaart te laten uitvoeren door een onafhankelijke uitvaartondernemer.