Nieuwe akte voor doodgeboren kind per 1 juli van kracht

Per 1 juli 2017 verandert de huidige wettelijke akte voor levenloos geboren kinderen. Dat heeft minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok op 24 mei 2017 bekendgemaakt in het Staatsblad. De minister komt daarmee tegemoet aan de indieners van een petitie die begin 2016 werd ingediend om de officiële erkenning van doodgeboren kinderen mogelijk te maken.

“Wanneer een kind levenloos ter wereld komt, wordt er een akte opgemaakt die wordt opgenomen in het overlijdensregister, aangeduid als een akte van een levenloos geboren kind. Gebleken is dat ouders van een levenloos geboren kind hiermee grote moeite hebben”, schrijft Blok. “In hun beleving miskent de aanduiding ‘levenloos geboren’ dat hun kind feitelijk heeft bestaan. Om tegemoet te komen aan deze sterk gevoelde wens van de betrokken ouders, komt de akte van levenloos geboren kind te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een akte met als opschrift: Akte van geboorte (levenloos).”

De nieuwe regeling betekent niet dat het nu ook al mogelijk is levenloos geboren kinderen te registreren in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP), benadrukt Blok. Het mogelijk maken van die officiële registratie is de vurige wens van de indieners van de petitie. Volgens de minister loopt dat wetstraject echter gelijk op met “de benodigde wijzigingen die moeten worden aangebracht in de ICT-voorzieningen om deze registratie mogelijk te maken”.

Bron: Persbericht, 30-05-2017, Sjaak.