Financieel

Een uitvaart kost vaak meer geld dan we denken. Dat besef begint bij steeds meer mensen door te dringen, blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van Monuta onder ruim 56.000 Nederlanders. De helft van hen weet niet of de kosten van de uitvaart straks wel betaald kunnen worden.

De rekening van een uitvaart bedraagt al snel € 8.500. Drie op de tien Nederlanders geven aan dat zij zo’n bedrag niet binnen 30 dagen kunnen betalen als iemand in hun naaste omgeving overlijdt. Daarnaast zegt 12% afhankelijk te zijn van vrienden of kennissen om het bedrag bij elkaar te krijgen. Tot slot heeft 10% van de mensen geen idee of ze de kosten binnen een maand kunnen betalen.

Samengevat is het dus voor 52% van de Nederlanders ongewis of ze straks wel voldoende geld hebben voor de uitvaart van een dierbare. De meerderheid van deze groep zegt zelfs zeker te weten dat ze die kosten niet kunnen betalen.

Houd de toepassing van de regeling scherp in de gaten. De laatste jaren controleert de fiscus hier steeds scherper op.
De vrijwilligersregeling is een fiscale faciliteit die het mogelijk maakt om mensen die op vrijwillige basis werkzaamheden verrichten onbelast een vergoeding te geven. Deze vergoeding kan de vrijwilliger dan dus zonder belastingheffing genieten. De laatste jaren is de fiscus scherper gaan controleren op de juiste toepassing van de regeling.

Vrijwilligersvergoedingen
- een vrijwilliger verricht belangeloos arbeid en ontvangt daarbij niet meer dan een vergoeding voor de naar redelijkheid te bepalen kosten. In een dergelijk geval is de ontvangen vergoeding onbelast en hoeven er geen loonheffingen te worden ingehouden;
- een vrijwilliger ontvangt meer dan een vergoeding voor de redelijkheid te bepalen kosten maar deze vergoeding voldoet aan de voorwaarden van de vrijwilligersregeling;
- een vrijwilliger ontvangt meer dan de maximale vergoeding die onder de vrijwilligersregeling kan worden toegepast. De vergoeding wordt belast. De wijze waarop is afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van een dienstbetrekking.

Drie op de tien Nederlanders ziet geen enkele mogelijkheid om de kosten van de uitvaart binnen 30 dagen te kunnen betalen als iemand in hun naaste omgeving overlijdt. Dat blijkt uit onderzoek van GfK onder 56.103 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

De kosten van een uitvaart bedragen al snel € 8.000,-. Op de vraag of men als nabestaande deze kosten binnen een betalingstermijn van 30 dagen zou kunnen betalen als een dierbare overlijdt, geeft 29% van de ondervraagden aan hiervoor geen enkele mogelijkheid te zien. 12% geeft aan het bedrag niet zelf te kunnen betalen, maar verwacht wel het geld op andere wijze bij elkaar te krijgen. Eén op de tien mensen heeft geen idee of ze de kosten binnen de gestelde betalingstermijn kunnen betalen.

We krijgen vaak de vraag hoe iemand als erfgenaam kan voorkomen dat hij of zij kosten maakt voor de uitvaart of oplevering van de huurwoning van de erflater.

Op het moment dat een dierbare overlijdt, staat je hoofd er niet naar om zakelijke dingen te regelen. Dan is het goed om vooraf te weten wat je in zo’n situatie moet doen, om niet voor vervelende verrassingen te komen te staan.

Met name als degene die overleden is - ook wel erflater genoemd - schulden heeft, moet je een aantal zaken in de gaten houden. We zetten daarom op een rijtje waarmee je bij het overlijden van een dierbare als erfgenaam financieel mee te maken kan krijgen.

Voor de breed geïnteresseerden! Onze verenigingen blijven buiten de invloedsfeer van Solvency II en Solvency Basic. (FKB)

Solvency II beschermt consumenten tegen mogelijke solvabiliteitsproblemen bij verzekeraars, door het risico dat verzekeraars lopen transparant in kaart te rengen. Uitgangspunt is de klant (polishouder); die staat centraal.

Solvency II
Op 13 november 2013 hebben het Europese Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie een politiek akkoord bereikt over de Omnibus II Richtlijn. De richtlijn stelt vast dat Solvency II per 1 januari 2016 van kracht wordt.