Helft Nederlanders onzeker over betaling uitvaartkosten

Een uitvaart kost vaak meer geld dan we denken. Dat besef begint bij steeds meer mensen door te dringen, blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van Monuta onder ruim 56.000 Nederlanders. De helft van hen weet niet of de kosten van de uitvaart straks wel betaald kunnen worden.

De rekening van een uitvaart bedraagt al snel € 8.500. Drie op de tien Nederlanders geven aan dat zij zo’n bedrag niet binnen 30 dagen kunnen betalen als iemand in hun naaste omgeving overlijdt. Daarnaast zegt 12% afhankelijk te zijn van vrienden of kennissen om het bedrag bij elkaar te krijgen. Tot slot heeft 10% van de mensen geen idee of ze de kosten binnen een maand kunnen betalen.

Samengevat is het dus voor 52% van de Nederlanders ongewis of ze straks wel voldoende geld hebben voor de uitvaart van een dierbare. De meerderheid van deze groep zegt zelfs zeker te weten dat ze die kosten niet kunnen betalen.

Lager opgeleiden 
Vooral bij lager opgeleiden is de portemonnee slecht gevuld: bijna vier op de tien zegt beslist geen geld te hebben om een uitvaart op tijd te kunnen betalen. Dat probleem is bij hoger opgeleiden twee keer zo klein: twee op de tien zegt te weinig geld te hebben voor de uitvaartkosten. 

Jongeren
Bij jongeren tot 30 jaar zegt meer dan een op de drie in geen geval de kosten te kunnen ophoesten; een kwart zou dat alleen met hulp van anderen kunnen. Bij de 65-plussers zegt altijd nog bijna 25% moeite te hebben met het betalen van de rekening. 

Ook verzekerden zijn onzeker
Zo’n 30% van de Nederlanders heeft helemaal geen uitvaartverzekering. Maar ook als men wel een uitvaartverzekering heeft kan het zijn dat nabestaanden voor onverwachte kosten komen te staan. Ongeveer een derde van de verzekerden is namelijk onderverzekerd, waardoor de polis slechts een (klein) deel van de totale kosten dekt. Voor veel nabestaanden dreigt een financiële tegenvaller in een periode waarin zij het emotioneel zwaar hebben door het verlies van een dierbare. Voor deze groep loont het de moeite om eens stil te staan bij de uitvaart en de kosten die daarmee gepaard gaan. Een passende uitvaartverzekering kan na een overlijden veel extra zorgen en leed voorkomen.

Deze tekst valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. (van AM).
Eerste publicatie door Vakmedianet op 6 jun 2017 Laatste update: 7 jun 2017
Bron: Assurantiemagazine, 7-6-2017, Sjaak.