Hoe voorkom ik als erfgenaam kosten?

We krijgen vaak de vraag hoe iemand als erfgenaam kan voorkomen dat hij of zij kosten maakt voor de uitvaart of oplevering van de huurwoning van de erflater.

Op het moment dat een dierbare overlijdt, staat je hoofd er niet naar om zakelijke dingen te regelen. Dan is het goed om vooraf te weten wat je in zo’n situatie moet doen, om niet voor vervelende verrassingen te komen te staan.

Met name als degene die overleden is - ook wel erflater genoemd - schulden heeft, moet je een aantal zaken in de gaten houden. We zetten daarom op een rijtje waarmee je bij het overlijden van een dierbare als erfgenaam financieel mee te maken kan krijgen.

Kosten voor uitvaart
Veel mensen hebben een uitvaartverzekering, waarmee de kosten voor een uitvaart zijn gedekt. Is dit niet het geval, dan zal degene die de opdracht geeft voor de uitvaart deze kosten moeten betalen. Heb je eigenlijk geen geld om deze kosten te betalen, dan kun je bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Deze bijstand wordt alleen verstrekt als je op grond van de wet ook aansprakelijk bent voor deze kosten.

Geeft er niemand opdracht tot een uitvaart, dan zal de gemeente deze kosten voor haar rekening nemen.
Doorgaans verhaalt de gemeente deze kosten wel op de wettelijke erfgenamen. Voorkom extra (incasso) kosten door als wettelijk erfgenaam hiervoor van tevoren bijzondere bijstand aan te vragen.

Kosten oplevering huurwoning
Je bent als erfgenaam verantwoordelijk om de huurwoning van de erflater op te leveren. Doe je dit niet, dan heeft de verhuurder het recht dit te laten doen en de kosten op jou te verhalen. Je doet er dus verstandig aan dit zelf te doen, om zo de kosten hiervoor zo laag mogelijk te houden.

Schulden uit erfenis
Is er een erfenis, dan kan het voorkomen dat meer schulden dan baten zijn. De beste optie is dan dat je als erfgenaam de erfenis beneficiair aanvaardt. Hierdoor kun je nooit voor de schulden van de erflater worden aangesproken, maar kun je toch er aanspraak op maken als blijkt dat er nog goederen of geld overblijft. Je kunt een erfenis overigens niet verwerpen of beneficiair aanvaarden voordat de erflater overleden is.

Hiervoor is het wel van belang dat je voor de beneficiaire aanvaarding bij de rechtbank geen handelingen verricht waaruit afgeleid kan worden dat je de erfenis hebt aanvaard. Neem bijvoorbeeld geen spullen mee uit het huis van de erflater of neem geen geld op van de rekening van de erflater.

Bron: Jurofoon, 18-06-2015, Sjaak.