Financieel

De onder freelancers en zzp’ers bekende VAR-verklaring gaat verdwijnen en wordt met een nieuwe wet vervangen door de BGL, de Beschikking geen loonheffingen. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De werkkostenregeling is voor iedere werkgever verplicht vanaf 1 januari 2015. En er zijn enkele veranderingen vanaf januari 2015. Maak uw administratie gereed voor de werkkostenregeling 2015.

De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die behoren tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Dit kan voor u betekenen dat u op 1 januari 2015 uw administratie moet hebben aangepast.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt in Nederland toezicht op de financiële markten. De AFM heeft onderzoek gedaan naar uitvaartverenigingen. Hieruit blijkt dat een aantal uitvaartverenigingen de mogelijkheid biedt aan haar leden om als aanvulling op de natura uitvaartverzekering een uitvaartverzekeringspolis aan te vragen. Dit kan betekenen dat een vereniging in overtreding is omdat het hierbij gaat om bemiddeling n/of adviesactiviteiten die vergunningplichtig(1) zijn.

Er bestaat veel onduidelijkheid over de jaarrekening voor een vereniging of stichting. Aan welke wettelijke eisen moet worden voldaan? En valt uw vereniging of stichting onder de „eenvoudige regelgeving‟?

“Aan welke eisen moet de jaarrekening van mijn vereniging of stichting voldoen?” Deze vraag wordt vaak gesteld. Drs. Maarten den Ouden RA, auteur van De Kascommissiegids (en Kascommissiegids voor VvE‟s), zet de wettelijke eisen voor u overzichtelijk op een rijtje:

De uitzonderlijke marktomstandigheden blijven voortduren. DNB heeft daarom besloten om de rentetermijnstructuur ook per eind maart 2012 vast te stellen op basis van driemaandsmiddeling. Daarnaast is de intentie uitgesproken om dit beleid voorlopig voort te zetten. In ieder geval totdat duidelijk is wat de gevolgen zijn van de hoofdlijnen van het nieuwe financiële toetsingskader voor pensioenfondsen. Maar voor verzekeraars speelt er meer.