De accountantsverklaring vernieuwd

De Nederlandse controlestandaarden, op basis waarvan de accountant zijn werkzaamheden uitvoert, zijn onlangs herzien. Daarbij is ook een aantal wijzigingen doorgevoerd in de teksten van de verklaringen. Zo is de terminologie aangepast. Onder de oude standaarden werd met accountantsverklaring bedoeld de verklaring die werd afgegeven als uitkomst van een controleopdracht. Nu wordt met accountantsverklaring bedoeld de door de accountant afgegeven verklaring als uitkomst van de werkzaamheden die onder een van de standaarden vallen, bijvoorbeeld een controleopdracht, een beoordelingsopdracht of samenstellingsopdracht.

De verklaring als uitkomst van een controleopdracht heet nu “Controleverklaring van de onafhankelijke accountant”. Dit sluit aan op de internationale praktijk waarbij in het opschrift van de controleverklaring wordt verwezen naar de onafhankelijke positie van de accountant. Daarnaast zijn de teksten op onderdelen helderder geformuleerd. Mocht u vragen hebben over de nieuwe teksten, dan kan uw accountant deze nader toelichten.