Algemeen

Per 1 juli 2017 verandert de huidige wettelijke akte voor levenloos geboren kinderen. Dat heeft minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok op 24 mei 2017 bekendgemaakt in het Staatsblad. De minister komt daarmee tegemoet aan de indieners van een petitie die begin 2016 werd ingediend om de officiële erkenning van doodgeboren kinderen mogelijk te maken.

“Wanneer een kind levenloos ter wereld komt, wordt er een akte opgemaakt die wordt opgenomen in het overlijdensregister, aangeduid als een akte van een levenloos geboren kind. Gebleken is dat ouders van een levenloos geboren kind hiermee grote moeite hebben”, schrijft Blok. “In hun beleving miskent de aanduiding ‘levenloos geboren’ dat hun kind feitelijk heeft bestaan. Om tegemoet te komen aan deze sterk gevoelde wens van de betrokken ouders, komt de akte van levenloos geboren kind te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een akte met als opschrift: Akte van geboorte (levenloos).”

De nieuwe regeling betekent niet dat het nu ook al mogelijk is levenloos geboren kinderen te registreren in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP), benadrukt Blok. Het mogelijk maken van die officiële registratie is de vurige wens van de indieners van de petitie. Volgens de minister loopt dat wetstraject echter gelijk op met “de benodigde wijzigingen die moeten worden aangebracht in de ICT-voorzieningen om deze registratie mogelijk te maken”.

Bron: Persbericht, 30-05-2017, Sjaak.

Per 1 mei 2016 werd de wet Derugulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) ingevoerd, de vervanger van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Doel van die wet was het voorkomen van schijnzelfstandigheid van zzp’ers.

Nadat in het najaar van 2016 veel onduidelijkheden over de wet DBA ontstonden, besloot staatssecretaris Wiebes in november van dat jaar dat de Belastingdienst tot 1 januari 2018 niet gaat controleren of er bij inhuur van zzp’ers sprake is van een dienstverband. Die termijn heeft hij onlangs verlengd tot 1 juli 2018. Goedwillende opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot die tijd geen boetes of naheffingen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Naar aanleiding van de onrust is onderzocht of de arbeidswetgeving herijkt kon worden. De resultaten van dit ambtelijk onderzoek zijn inmiddels bekend, zo meldt MKB-Nederland, en worden meegenomen in het formatieproces.

Voor FKB-leden is een voorbeeld van een modelovereenkomst beschikbaar, opgemaakt door Peter Knijn t.b.v. zijn eigen vereniging..

U kent dit gezegde wel. ‘De één zijn dood is de ander zijn brood.’ Vaak krijg ik dit te horen wanneer ik bij het tweede bezoek een kostenspecificatie achterlaat bij de nabestaanden van de overledene. Er wordt vaak alleen onder de streep gekeken wat de uitvaart kost. En ja, ik spreek de nabestaanden niet tegen, een uitvaart kost geld. Bij de ene uitvaartonderneming kost een basis uitvaartkist 150 euro en diezelfde kist kan bij een andere uitvaartondernemer 450 euro kosten. Het verschil in prijs heeft maar één antwoord: provisie.

Werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Kerken (MVK):

Overheden, bedrijven, organisaties, huishoudens, kerken: overal breekt het besef door dat we beter moeten omgaan met aarde en medemens. Ook de uitvaartondernemingen denken na over duurzaamheid.
Als je bewust leeft, rekening houdt met medemens en natuur, hier en nu, en op andere plaatsen in de wereld en voor de generaties die na ons moeten leven op deze aarde, is het logisch dat je ook nadenkt over wat er na je dood gebeurt. Ook uitvaartondernemingen denken na over duurzaamheid, omdat hun klanten daarom vragen en uit eigen overtuiging.

Respect voor rouwstoet in praktijk niet waargemaakt
Geplaatst: 29 maart 2017.

Gelet op de verkeersregels zijn Nederlanders erg tolerant als het gaat om de rouwstoet. Bijna tachtig procent van de weggebruikers zegt waar mogelijk voorrang te verlenen aan de hele stoet ongeacht de verkeersregels die gelden. De lijkwagen kan ook op minder steun van die regels rekenen dan we denken. Dat blijkt uit onderzoek van Nuvema uitvaartverzekeraar.