Uitvaartpolis? Niet nodig

Zeven op de tien Nederlanders verzekeren zich voor de kosten die daarmee samenhangen. Waarom?
Vijf redenen om geen uitvaartverzekering te nemen.

1. JE HEBT SPAARGELD
Het idee van verzekeren is dat je je indekt tegen onverwachte kosten die je zelf niet kunt opbrengen. Heb je genoeg spaargeld om je eigen uitvaart te bekostigen, dan is het dus niet nodig om ook nog een verzekering af te sluiten. Bovendien hebben je nabestaanden waarschijnlijk meer te besteden als je zelf spaart. Overlijd je op jonge leeftijd, dan keert een verzekering uiteraard wel meer uit. De kans daarop is niet zo groot, in elk gevalvele malen kleiner dan de kans dat je onnodig veel premie betaalt voor een dure uitvaartverzekering.
Een nadeel van zelf sparen is de lage rente van dit moment. Je kunt ook kiezen voor een uitvaartdeposito met een gunstigere rente. Je stort dan - eenmalig of periodiek - een bedrag. Bij overlijden wordt de uitvaart betaald van het ingelegde bedrag plus de rente. Zo’n uitvaartdeposito kent ook nadelen. Blijft er na de uitvaart geld over uit het deposito, dan keert niet iedere verzekeraar het surplus uit aan de nabestaanden. Ook valt een uitvaartdeposito niet onder het depositogarantiestelsel, dat garandeert dat je tot 100.000 euro terugkrijgt als een bank failliet gaat.

2. DE PREMIE KAN OMHOOG
Veel uitvaartverzekeraars hebben een en bloc-clausule in hun voorwaarden opgenomen.
Dit betekent dat ze het recht hebben eenzijdig de premie te verhogen of de polisvoorwaarden te veranderen. Je mag binnen de verzekering binnen 30 dagen zonder kosten opzeggen, maar de ingelegde premie ben je kwijt. Stap je over naar een andere verzekeraar, dan is de premie vaak hoger omdat je ouder bent geworden. Soms kun je zelfs helemaal geen verzekering meer afsluiten omdat je ziek bent. Gelukkig zijn er ook verzekeraars die deze clausule niet hebben. Maar daarvoor moet je de polisvoorwaarden doorspitten.

3. JE BENT AL VERZEKERD
Een overlijdensrisicoverzekering kan een goed alternatief zijn voor een uitvaartverzekering. Een overlijdensrisicoverzekeringsluit je af om je nabestaanden financieel verzorgd achter te laten als jij overlijdt. Met de uitkering kunnen nabestaanden hun inkomen aanvullen of de hypotheekschuld aflossen. Maar ze kunnen er ook de uitvaart van betalen.
Ben je wat ouder, dan is een overlijdensrisicoverzekeringvaak goedkoper dan een uitvaartverzekering. Maar let op, een belangrijk verschil is dat een overlijdensrisicoverzekering een einddatum heeft. Overlijd je na die einddatum, dan keert de verzekeraar niet uit. Een overlijdensrisicoverzekering kun je voor maximaal 35 jaar afsluiten en op de einddatum mag je niet ouder zijn dan 80 jaar. Een goedkopere overlijdensrisicoverzekering is dus vooral een goed alternatief als je nu geen geld hebt, maar verwacht dat dat op termijn verandert.

4. JE BENT CHRONISCH ZIEK
Heb je een chronische aandoening dan is de keuze soms al voor je gemaakt. Veel verzekeraars nemen mensen met bijvoorbeeld een chronische long- of hartkwaal helaas niet aan. Of je betaalt een forse premie opslag. Heb je een chronische ziekte en wil je toch een uitvaartverzekering afsluiten?
Kijk dan op de site van de Intermediair voor chronisch zieken: www.icz.nu. De ICZ heeft met een aantal verzekeraars speciale afspraken gemaakt voor chronische patiënten. Sommige verzekeraars werken niet met medische acceptatie en laten iedereen toe, ook chronisch zieken. Maar let op: vaak stellen zij dan wel een soort wachttijd in, aangeduid in carenzjaren (vaak twee jaren). In deze periode keert de verzekeraar niet het volledige verzekerde bedrag uit. Vaak krijgen nabestaanden alleen je betaalde premie plus rente, minus de kosten van de verzekeraar. Overlijd je als gevolg van een ongeval, dan wordt
wel altijd het volledige bedrag uitgekeerd.

5. SOMS IS VERZEKEREN WEL SLIM
Tot slot, kijk kritisch naar jezelf. Sparen voor je eigen uitvaart is niet voor iedereen weggelegd. Je moet voldoende financiële ruimte en discipline hebben.
Schort het daaraan, dan is een uitvaartverzekering een prima optie. Want natuurlijk heb je geen lak aan je nabestaanden en wil je voorkomen dat ze in een emotionele tijd moeten opdraaien voor de kosten van jouw uitvaart. Een uitvaartverzekering is geen dure verzekering.
Een 40-jarige betaalt gemiddeld 8 euro per maand, zo berekent het Nibud. Je kunt kiezen uit een kapitaalverzekering en een naturaverzekering. Bij een kapitaalverzekering wordt een bedrag uitgekeerd waarmee de nabestaanden de uitvaart kunnen betalen. Bij de naturavariant krijgen ze goederen en diensten die bij een uitvaart horen. Een belangrijke reden dat veel mensen een naturaverzekering afsluiten, is dat zij hun nabestaanden de rompslomp van het regelen van een uitvaart willen besparen. Maar ook zonder verzekering - of met een kapitaalverzekering - kunnen nabestaanden daar professionele hulp voor inschakelen. Wel is het basispakket van een naturaverzekering altijd goedkoper wanneer je dezelfde uitvaart door de nabestaanden zou laten regelen. Maar bij afwijkende wensen lopen de kosten razendsnel op.

Bron: Limburgs Dagblad-delen toegestaan, 19-04-2016, Sjaak.