“Vanuit de verenigingen is er steeds meer vraag naar een volledige dekking van de uitvaartkosten. Ook al is het geld voor de meeste mensen wel op te brengen, ze vinden het negatief klinken als nabestaanden moeten bijbetalen.” Sjaak den Hollander is voorzitter van de koepel FKB en vanaf 1990 als vrijwilliger betrokken bij de uitvaartvereniging “ABC Samenwerking” in het Limburgse Brunssum. De FKB - de oorspronkelijke naam Federatie van Katholieke Begrafenisinstellingen wordt niet meer gebruikt omdat ook andere gezindten welkom zijn - vertegenwoordigt 69 uitvaartverenigingen met 175.000 leden in het hele land en is aangesloten bij de landelijke brancheorganisatie Nardus.

Geen winstbejag Begin oktober sloot de FKB een raamovereenkomst met de N.V. Nederlandse Uitvaartverzekeringmaatschappij Nuvema over het verzorgen van een aanvullende uitvaartverzekering. Den Hollander verwacht dat binnenkort met Twenthe Uitvaartverzekering eenzelfde overeenkomst getekend zal worden. In het verleden werkte de FKB op dit gebied samen met Axent - later Aegon - en Yarden. “Bij Aegon is de uitvaarttak verdwenen en Yarden ging een ander beleid voeren. Omdat zij zelf de uitvaarten wilden gaan doen, is de overeenkomst met deze onderneming in overleg beëindigd.”

Uitgangspunt van de FKB is namelijk dat verenigingen zelf de uitvaart blijven verzorgen en een verzekeringsmaatschappij alleen de aanvullende kosten voor zijn rekening neemt. Het bestuur moest dus op zoek naar nieuwe partners die voldoen aan de eisen van de uitvaartkoepel. “In de statuten van iedere vereniging staat dat ze voor de leden willen voorzien in een waardige, piëteitsvolle uitvaart die niet op winstbejag berust. Wij denken dat deze twee maatschappijen niet uit zijn op pure winst door ook de uitvaart te willen uitvoeren.”

Lage kosten Wat betekent deze samenwerking nu voor de verenigingen? Ondanks de overeenkomst van de FKB met Nuvema en binnenkort waarschijnlijk ook met Twenthe Uitvaartverzekering staat het de verenigingen vrij zaken te doen met andere maatschappijen, zegt Den Hollander. “Als bestuur geven wij aan dat deze twee verzekeraars goed bij onze verenigingen passen. Over de plaatselijke werkwijze en voortgang kunnen de verenigingen zelf met hen of met een andere maatschappij in gesprek gaan.” Volgens de voorzitter komt de FKB door de overeenkomst met de twee verzekeringsmaatschappijen zoals gezegd tegemoet aan de toenemende vraag van mensen naar een aanvullende verzekering. De vereniging biedt bijvoorbeeld een pakket aan van 2700 euro, de verzekeraar vult dat aan tot 5000 euro. De uitvaart blijft in handen van de vereniging. Den Hollander: “Zij verzorgen die zelf of werken samen met een uitvaartbedrijf waarmee goede afspraken zijn gemaakt. Zo is een betrokken en persoonlijke benadering gegarandeerd. En doordat verenigingen drijven op vrijwilligers, blijven de kosten voor de leden laag.”

Meer leden Door de contacten met verenigingen die zijn aangesloten bij de FKB hebben de twee verzekeringsmaat-Nieuwsbrief FKB schappijen een mooie ingang om nieuwe klanten te werven. Maar als het goed is, legt de samenwerking ook de FKB-leden geen windeieren. Den Hollander: “Veel verenigingen hebben niet de capaciteit om nieuwe leden te werven. De verzekeraars gaan ook mensen benaderen die nog geen lid zijn. De afspraak is dat ze die mensen naast een aanvullende verzekering adviseren lid te worden van een vereniging. Een van de belangrijkste doelen van de samenwerking met Nuvema en Twenthe Uitvaartverzekering is dan ook dat die ons meer leden gaat opleveren.”