Uitvaart FKB

“Vanuit de verenigingen is er steeds meer vraag naar een volledige dekking van de uitvaartkosten. Ook al is het geld voor de meeste mensen wel op te brengen, ze vinden het negatief klinken als nabestaanden moeten bijbetalen.” Sjaak den Hollander is voorzitter van de koepel FKB en vanaf 1990 als vrijwilliger betrokken bij de uitvaartvereniging “ABC Samenwerking” in het Limburgse Brunssum.

De FKB - de oorspronkelijke naam Federatie van Katholieke Begrafenisinstellingen wordt niet meer gebruikt omdat ook andere gezindten welkom zijn - vertegenwoordigt 65 uitvaartverenigingen met 130.000 leden in het hele land (stand 2022)

Geen winstbejag

In oktober 2014 sloot de FKB een raamovereenkomst met de N.V. Nederlandse Uitvaartverzekeringmaatschappij Nuvema over het verzorgen van een aanvullende uitvaartverzekering. En later in 2014 met Twenthe Uitvaartverzekering 

Voor 2014 werkte de FKB op dit gebied samen met Axent - later Aegon - en Yarden. “Bij Aegon is de uitvaarttak verdwenen en Yarden ging een ander beleid voeren. Omdat zij zelf de uitvaarten wilden gaan doen, is de overeenkomst met deze onderneming in overleg beëindigd.” Eind 2020 is de raamovereenkomst met Nuvema - overgegaan in Lifetree - door opgezeging door de verzekeringsmaatschappij beëindigd.

Uitgangspunt van de FKB is namelijk dat verenigingen zelf de uitvaart blijven verzorgen en een verzekeringsmaatschappij alleen de aanvullende kosten voor zijn rekening neemt. “In de statuten van iedere vereniging staat dat ze voor de leden willen voorzien in een waardige, piëteitsvolle uitvaart die niet op winstbejag berust. Wij denken dat deze twee maatschappijen niet uit zijn op pure winst door ook de uitvaart te willen uitvoeren.”

Lage kosten

Wat betekent deze samenwerking nu voor de verenigingen? Ondanks de overeenkomst van de FKB met Twenthe Uitvaartverzekering staat het de verenigingen vrij zaken te doen met andere maatschappijen, zegt Den Hollander. “Als bestuur geven wij aan dat deze verzekeraars goed bij onze verenigingen passen. Over de plaatselijke werkwijze en voortgang kunnen de verenigingen zelf met hen of met een andere maatschappij in gesprek gaan.” Volgens de voorzitter komt de FKB door de overeenkomst met de verzekeringsmaatschappijen zoals gezegd tegemoet aan de toenemende vraag van mensen naar een aanvullende verzekering. De vereniging biedt bijvoorbeeld een pakket aan van 2700 euro, de verzekeraar vult dat aan tot 5000 euro. De uitvaart blijft in handen van de vereniging. Den Hollander: “Zij verzorgen die zelf of werken samen met een uitvaartbedrijf waarmee goede afspraken zijn gemaakt. Zo is een betrokken en persoonlijke benadering gegarandeerd. En doordat verenigingen drijven op vrijwilligers, blijven de kosten voor de leden laag.”

Meer leden Door de contacten met verenigingen die zijn aangesloten bij de FKB hebben de  verzekeringsmaatschappijen een mooie ingang om nieuwe klanten te werven. Maar als het goed is, legt de samenwerking ook de FKB-leden geen windeieren. Den Hollander: “Veel verenigingen hebben niet de capaciteit om nieuwe leden te werven. De verzekeraars gaan ook mensen benaderen die nog geen lid zijn. De afspraak is dat ze die mensen naast een aanvullende verzekering adviseren lid te worden van een vereniging. Een van de belangrijkste doelen van de samenwerking met Twenthe Uitvaartverzekering is dan ook dat die ons meer leden gaat opleveren.”

Oorspronkelijk artikel uit 2014 is bewerkt, juni 2022