FKB

FKB staat voor Federatie Katholieke Begrafenisinstellingen zonder winstoogmerk en is een moderne federatie met 61 aangesloten verenigingen verspreid over het hele land.

Deze federatie strijdt al meer dan 75 jaar voor de belangen van de verenigingen.

Ooit begonnen als belangenbehartiger van katholieke verenigingen, maar in de loop van de jaren geëvalueerd tot een belangenorganisatie van allerlei verenigingen van diverse gezindte.

De naam is ongewijzigd gebleven, daar de FKB een grote naamsbekendheid geniet binnen de politiek en de uitvaartwereld. De FKB adviseert en ondersteunt m.b.t. contacten naar de verenigingen en overheidsinstellingen.

De FKB bevordert haar doel door middel van:
- Het geven van voorlichting
- Het bemiddelen tussen verenigingen bij het tot stand komen van een fusie
- Het adviseren in de dagelijkse zaken zoals het opzetten van een ledenbestand Administratie en organisatie
- Het ondersteunen bij het opzetten van Regio-Kringen
- Het geven en bemiddelen in juridisch en actuarieel advies
- Het houden van bijeenkomsten met verenigingen gezamenlijk
- Het actueel houden van informatie voor haar verenigingen door verspreiding hiervan d.m.v. een digitale nieuwsbrief.

FKB communiceert door middel van:
Er is een ruim aanbod van communicatiemogelijkheden tussen de FKB en haar leden. We noemen er een aantal:
- De jaarlijkse algemene ledenvergadering (mei - juni).
- De regiobijeenkomsten in het najaar in de Regio Zuid – Regio Noord-Oost – Regio West
- De digitale nieuwsbrief (verschijnt 12x per jaar)
- Bezoeken van ledenvergadering van aangesloten verenigingen (op verzoek)
- Het secretariaat
- Contactpersoon
- Regiocontacten
- Regiocontactpersonen
- Website

FLa aangepast 06-11-2023