Algemeen

Op 21 augustus zijn vakbonden en werkgevers tot een onderhandelingsresultaat gekomen over één CAO voor de uitvaartbranche. De onderhandelingspartijen vinden dit een mijlpaal voor de branche. Er is een lange periode van intensief overleg aan het bereikte akkoord voorafgegaan.

FKB staat voor Federatie Katholieke Begrafenisinstellingen zonder winstoogmerk en is een moderne federatie met 68 aangesloten verenigingen verspreid over het hele land.
 
Deze federatie strijdt al 70 jaar voor de belangen van de verenigingen.

Ooit begonnen als belangenbehartiger van katholieke verenigingen, maar in de loop van de jaren geëvalueerd tot een belangenorganisatie van allerlei verenigingen van diverse gezindte.

Echter, de naam is ongewijzigd gebleven, daar de FKB een grote naamsbekendheid geniet binnen de politiek en de uitvaartwereld. De FKB adviseert en ondersteunt m.b.t. contacten naar de verenigingen en overheidsinstellingen.

 

Vanaf 1 december 2011 moeten verenigingen zorgen dat informatie over opzeggen van het lidmaatschap op de homepage van de website staat. Dit komt door een wetswijziging in de regels over het stilzwijgend verlengen en opzeggen van abonnementen.

Teken nooit zonder goed te lezen wát u tekent en heb vooral niet teveel haast. Want ook u kunt ongemerkt slachtoffer worden van spookfacturen.

Wat is een spookfactuur?
Een factuur, vaak voorzien van acceptgiro, die ‘spookt’ door uw administratie.

We leven in een tijd waarin het individualisme hoogtij viert. Niet het egoïstische individualisme dat geen rekening wil houden met de medemens, maar een individualisme dat uitgaat van het principe dat wat ik wil, ook moet kunnen. En dan het liefst ook nog op korte termijn, en wel nu! Alles moet kunnen.