Algemeen

Het aantal crematies in Nederland is in 2011 ten opzichte van 2010 met 1,5 % gestegen naar 58,4% (in 2010: 56,9%). Op basis van de voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal overledenen vorig jaar gedaald: van 136.058 in 2010 tot 135.516 in 2011. Hiervan werden 79.182 mensen gecremeerd.

Wie als nabestaande een grafsteen laat plaatsen, blijft eigenaar van die grafsteen. De grafsteen wordt pas eigendom van de houder van de begraafplaats op het moment dat het graf geruimd mag worden.

Tot die tijd is de zogenaamde “natrekking” opgeschort. Gevolg is dat degene die de steen heeft laten plaatsen, voor het verstrijken van het grafrecht de steen mag laten weghalen en eventueel voor hergebruik verhandelen

Dit was al geregeld voor alle grafstenen die vanaf 1 januari 2010 zijn geplaatst, maar door een wijziging van de Wet op de lijkbezorging, geldt dit vanaf 1 maart 2011 voor alle grafstenen. 

Ingezonden, Gerard Vaalt.

 

Begin november worden er door het hele land weer allerlei herdenkingsbijeenkomsten gehouden. Blijkbaar is er grote behoefte aan het nog eens stilstaan bij het leven en sterven van een overledene. Dat is niet nieuw. Het is iets van alle tijden.

In de Rooms-katholieke kerk kent men rondom dit thema twee dagen: Allerzielen en Allerheiligen. Allerheiligen is een dag waarop alle heiligen (ruim 100 000) van de rooms-katholieke kerk gezamenlijk worden vereerd en herdacht. Op Allerzielen (2 november) worden alle gestorvenen herdacht. Niet iedereen houdt de twee verschillende namen uit elkaar. Maar ook mensen die niet kerkelijk zijn, stellen het op prijs een moment stil te staan bij de overledenen. Op deze manier krijgt de overledene de eer en de aandacht die hij of zij verdient. Want één ding is duidelijk, in welke cultuur dan ook: aan de overledenen wordt veel aandacht besteed. Natuurlijk hoop je dat die aandacht er tijdens het leven ook was. Maar vaak komt met het overlijden een eind aan wat zo vanzelfsprekend was: de aanwezigheid van de betrokken persoon.
Ik hoop dat door de inhoud van deze nieuwsbrief het voor nabestaanden nog meer mogelijk wordt aan levenden en doden de aandacht te geven die zij verdienen.
Ik wens u veel leesplezier.

Afke den Hollander