CAO Uitvaartbranche

Op 7 november 2022 is de algemeen verbindendverklaring van de CAO voor de Uitvaartbranche gepubliceerd in de Staatscourant.